Selasa, 15 Juli 2014

SYAIR INFOMASI PEMBANGUNAN

SYA'IR ACÈH
INFORMASI PEMBANGUNAN
“Judul : UJIAN NASIONAL”

9 Maret 2013 M.  26 Rabiul Akhir 1434 H
Oleh: Medya Hus/Syeh Min Ckradonya

Kerjasama Radio RRI Pro 1 Banda Aceh Dengan
Dinas Perhubungan Komunikasi informasi dan Telematika Aceh

Deungon Bismillah surah karangan
Ingat keu Tuhan jeub jeub kutika
Tapujoe Allah nyang Maha Rahman
Sabé lam tiep jan lé tanyoe dumna

Seulaweuet Saleum keu Muhammadan
Pang Ulèe Alam Rasul Mustafa
Seureuta Sahabat Keluarga sajan
Teuma ′ohlheueh nyan para ′Ulama

Deungon Rahmat Po sidroe ya Tuhan
Tuleéh Karangan beu-ék samporna
Beusèhat tubôh beutrôh tujuan
Peugot karangan Sastra Budaya

Haba meupeugah keubhah ujian
Cit karap trôh jan aneuk Sikula
Secara Nasional bandum Ujian
Dusôn ngon peukan seureuta kuta

Sikula SMA ngön MA sajan
Teuma ′oh lheueh nyan laju SMK
Dan SMA LB saré ′oh lheueh nyan
Tanggal ujian sigo dum rata

Tanggal limöng blah  kasah trôh bak jan
Sampé lapan blah rakan meuteuntèe cit ka
Bak buleun April pelaksanaan
Jadual ujian tingkat SMA
                                          
Tingkat SMP wahé  e-rakan
MTsN ′oh lheueh nyan cit sigo teuma
SMP LB  saré  cit  saban
Sigo ujian jadual sama

Tanggai dua plôh dua April watèe ujian
Sampé dua plôh limöng rakan rata sikula
Meunyö  SD  wahé  e rakan
Tanggai nam ngon lapan jadual sama

SD LB  sama  awak  nyan
Watèe ujian jeut jeut sikula
Thôn dua ribèe lhèe blah kasah tatuban
Watèe ujian ban mandum sama

Meunyö pakèt A, B, C nyan persaman
Dilaksanakan  rata  sikula
Bak watèe supôt meuhat awak nyan
Sigo  ujian  wahé  syédara

Tapi  nacara  masa  ujian
Sesuai tingkat nyan prosès laksan
Tubiet pakèt A tamöng B lheuh nyan
Pakèt C pih meunan jeut jeut sikula

Watèe jih sama nibak seupôt nyan
Pelaksaan ujian meunan keuh cara
Wahé adék lôn muda rupawan
Yôh goh ujian meuulang beuna

Mandum beusiap meuhat e-rakan
Beuna kesiapan geutanyoe dumna
Siswa ngon guru Ayah Ibu sajan
Menghadapi ujian aneuk tajaga

Watèe beulajar tamamfa`at kan
Bèk lalè tiep jan belajar hana
Meunyö di Ayah geuteugah cit tan
Sayang aneuk nyan bangai lagoi na
                                       
Bandum geutanyoe jinoe e-rakan
Beuna kesatuan keurija sama
Dalam membina generasi kedepan
Kebersamaan kita semua

Semua pihak bijak jalankan
Menghadapi ujian semua siswa
Demi generasi menajdi tentram
Janganlah diam kita semua

Yang di utama hanya kejujuran
Pelaksaan ujian curang tiada
Ikuti semua bagaimana aturan
Berbuat kesalahan janganlah ada

Wahe adek lon mandum gata nyan
Watee ujian beuna tajaga
Dan beuna belajar bek gadoh tiep jan
Watee ujian muphom cit hana

Beuna tapteupeue mata pelajaran
Watee ujian jibi keu gata
Jurusan IPA materi ujian
Matematika sinan ngon bahsa Indonesia

Lom bahsa inggreh beuhabeh tapham
Fisika lheueh nyan deungon KIMIA
Nyan keuh beumuphom mandum tatuban
Meupeue jurusan di uji gata

Jurusan IPS materi ujian
Pih beuna tapham wahe adinda
Bahsa inggreh beuhabeh tapham
Teuma ohlheueh nyan bahsa Indonesia

Sosiologi Ekonomi lheueh nyan
Lom pelajaran Matematika
Beuna mengerti materi ujian
Dum pelajaran meuulang beuna
                                               
Madrasah Aliyah materi ujian
Pih karap saban lagèe nyang kana
Bahsa Indonesia Inggréh ′oh lheueh nyan
Lom na tambahan Matematika

Hadist ngon Tafsir pih na disinan
Fiqih ′oh lheueh nyan bidang Agama
Nyan wajéb muphôm bandum dék badan
Watèe ujian geu ujoe gata

Ingat adoe lôn dusôn ngön peukan
Wasa ujian karap trôh teuka
Bèk sagai lalè rè pelajaran
Sayang dék badan tan lèwat gata

Bèk sampé h'an lulôh awoh pikéran
Atoe dék badan diék klah hana
Keupeue sikula tajak tiep tiep jan
Όhté ujian bangai digata

Ladôm bak Geutah geukheun Bak Saban
Macam geubôh nan lé manusia
Bacut lôn peugah beusah tatuban
Keupada rakan Ayah ngon Poma

Ulèhkarna nyan wahé e-rakan
Menghadapi ujian nibak sikula
Tanyoё ureueng syik didik aneuk nyan
Tapasoё Iman udalam dada

Tajaga sinyak hai pak tiep tiep jan
Bak pelajaran beugot tabina
Peue lom peungarôh awôh ngon badan
Deungon lingkungan meumacam cara

Meunyö geutanyoё tan perhatian
Teuntèe aneuk nyan akhé binasa
Beuna tajaga muda rupawan
Inöng ngon agam generasi muda
                                         
Supaya dijih singöh meu′oh ban
Pakiban jalan beu ék berguna
Nyan tanyoё harap meuh'at erakan
Aneuk harapan ukeue meuguna

Ètnoё keuh haba rika karangan
Singöh hai rakan la én tarika
Meulakèe meu`ah bagah bak rakan
Pat na salahan bèk neuceureuca

-0-

Naskah Oleh Medya Hus

Dibaca Oleh:  Cek Medya Hus  dan Syeh Min Cakra Dônya
Di RRI Pro 1 Banda Aceh Tgl. 4 Jumadil Awal 1434 H
Dan.  9 Maret 2013  M  Jam -20 - 05  s/d  20—30  wib
Malam Minggu
  
Keterangan : 
Watèe teubaca di radio leubèh panyang lom dari naskah

 **************************************************************************

SYA'IR ACÈH
INFORMASI PEMBANGUNAN
“KEWAJIBAN ORANG TUA BINA AKHLAK”

16 Maret 2013 M.  4 Jumadil Awal 1434 H
Oleh: Medya Hus/Syeh Min Ckradonya

Kerjasama Radio RRI Pro 1 Banda Aceh Dengan
Dinas Perhubungan Komunikasi informasi dan Telematika Aceh

Assamu`alaikum saleuem kamoё grak
Keupada bapak bandum Syédara
Saleuem meupeu-ék keudék ngon Akak
Brôk deungon lagak  h'ana  meubida

Nibak malam nyoё kamoё ci peujak
Susôn sikrak krak Caé lam Sastra
Teuntang Aneuk Miet bina Akhlaq
Kewajiban Bapak seureuta Poma

Aneuk Muda jinoё jeut sagoё rusak
Nyang ladôm jeuhak nyan ie lam kaca
Pakon keuh ék rôh teublôh lam suwak
Moral dum rusak le aneuk muda

Kareuna yôh ubit tan dhiet tagasak
H'an tatém yue jak bak beuet Agama
Nyan keuh jeut dijih luwih deungon glak
Han jitém simak bak buet nyang beuna

Ingat beusaré  wahé  e-bapak
Neujaga sinyak mantong remaja
Mulai ubit nyang dhiet Taajak
Yôh mantong lagak haté lam dada

Di rumöh tangga e-cutma ngon pak
Tabina Akhlaq sinan phôn mula
Lheueh nyan bak Guru laju tayue jak
Nyang leubèh lagak nibak Ulama
                                     
Beudoh keuh jinoё tanyoё hai bapak
Tajaga sinyak bidang Agama
Tajôk bak teumpat nyang keutat lagak
H'ana jeuet meujak hoho nyang suka

Beuet ngon Sikula bina wahé Mak
Pasoё lam utak Ilmèe Agama
Kewajiban tanyoe Syik ta didik Sinyak
Bé ôk h'anjeut glak  wajéb tabina

Aneuk beucarong bèk sangong  utak
Kader beubijak nyan buet Yah ngon Ma
Bina yôh ubit jih beudhiet akhalaq
Όh rayek hai Mak hana lé guna

Meunyo ka rayek hantrôk lé galak
Payah hai Bapak watèe ta aja
Masa mendidik cit nyo yôh manyak
Tujôh thôn layak mantong balia

Nyan masa  nyang dhiet leukiet that utak
Peue peue nyang tasak bagah di cerna
Nyan tugah tanyoё disinoё hai Mak
Bina Akhlaq laju beusigra

Supaya dudoё Aneuk tanyoё sah
Dum hukôm Allah lam ulèe kana
Han rôh lé pubuet nyang salah salah
Kareuna Aqidah ka tanyoё bina

Bukon that sayang bintang nyang ceurah
H'ana lé leumah takalon rupa
Beudoh syédara jinoё beubagah
Peukong Aqidah béna remaja

Peue lom jameun nyoё jeuet sagoё leumah
Aneuk Miet mirah di pubuet désya
Reuloh  etika  cupa  Aqidah
Nyan meusoё  salah ci cuba kira
                               
Jinoё ka ta-eu hai Ibu jeulah
Pergaulan bèbah aneuk remaja
Nyang h'ana muphôm dum hukôm Allah
Jipubuet salah lam jeuet kutika

Peulom Narkoba cit ka meuwabah
Sabu sabu meugah han peue takira
Nyo tan awasi kapasti reubah
Utak nyang cerdas kateuntee cupa

Nyan cuba piké wahé e-Ayah
Meusoё keuh salah cuba takira
Meunyo Aneuk Miet cit ka bak salah
Meusoё keuh salah awai bak mula

Teuntee ureung chik nyang phôn that jeulah
Lheueh nyan meutuah geutanyoё dumna
Karna h'an tatém cut lém tapapah
Yôh masa mirah han tatém aja

Niabak jameun nyoё tanyoё  meutuah
Ingat beujeulah piké bersama
Geneurasi muda masa nyang ceudah
Ulèe jih waras goh lom teuceula

Jinoé phôn masa bina nyang pah pah
Singoh meutuah h'ana lé guna
Όlèh karnanyan rakan meutuah
Bina aqidah yôh masa muda

Wahé Ayah lôn  ampôn dôlisyah
Piké beubagah lé tanyoё dumna
Kebersamaan pendidikan nyang sah
Beusaho arah tapimpin bangsa

Peue lom jameun nyoё meubagoё ulah
Tegnolagi jeulah saboh kendala
Nyo generasi han jituri Allah
Kajadèh reubah lam jurang hina

Lewat Internet na get ngon salah
Tapilah pilah wahé syédara
Meunyo Fositiv cit gléh ngon jeulah
Internet nyan sah jeuet tapeuguna

Tapi meunyo brôk budôk meuleumpah
Reuloh Aqidah muda ngon dara
Meunyo ka muphôm dum hukôm Allah
Beuna ngon salah ji tu ′oh bida

Ulèh seubab nyan rakan meutuah
Peurunoé bagah yôh masa muda
Yôh haté jih gléh lagèe keureutah
Ileumèe Allah pasoё lam dada

Bandum tapiké wahé  e-Ayah
Teuntang Aqidah Generasi muda
Yèh phôn ureung syik didik nyang pah pah
Lheueh nyan nyang jeulah Guru Ubena

Dan Masyarakat ingat beujeulah
Beusaho arah Akhlaq tabina
Jaga lingkungan bèk sampé caprah
Bèk sampé mudah pubuet peue hawa

Meunan cit lom lé Pomerintah
Beusapeue peugah bèk dawi dawa
Kabupatèn kota beusama peugah
Beusaho arah bèk puta puda

Teuntang pendidikan piké ′oh jeulah
Nyang phôn that jeulah bidang Agama
Lheueh nyan atôran bèk leumoh leupah
Beusapeue peugah Ulama Umara

Meunyo peureulèe bèk layèe Marwah
Meunan nyang jeulah generasi bina
Meunyo ka saho keumudoё arah
Nyan hukôm Allah teutap teujaga
                                             
Deungon bersatu meunuju arah
Meusaho peugah meusaho ban ja
Meusapeue piké h'analé susah
Nyan baro leumah generasi mulia

Meunan keuh nyang jroh satoh nyang jeulah
Dum hukôm Allah beusaban jaga
Supaya ukeue hayeue hai Ayah
Generasi cerdas peunoh etika

Nyan keuh peusan Ema ngon Ayah
Neujaga beupah Generasi muda
Kewajiban tanyoё pakoё nyang jeulah
Aneuk amanah wajéb tajaga

Nyan tugah tanyoë jinoë hai Ayah
Bina Aqidah laju beusigra
Supaya singoh kajroh meutuah
Buet buet nyang salah h'an jikeurija

Ingat beusaré piké hai Ayah
Bèk sampé salah didik Aneukda
Dudoë meuka tanyoë bak Allah
Karna Amanah h'an jeut tajaga

Kasép keuh èh noë nyang kamoë peugah
Meulakèe meu`ah meunyo na gasa
Bak minggu ukeue direue lom kisah
La én meupeugah meuba berita

Deungon Wassalam kalam kasudah
Nyang kamoë peugah dua lhèe banja
Bak ék meuguna beuna faedah
Ngon tulông Allah ji ôh bak bala

-0-

Naskah Oleh: Medya Hus
Dibaca Oleh:  Cek Medya Hus  dan Syeh Min Cakra Dônya Di RRI Pro 1 B. Aceh
Tgl. 4 Jumadil Awal 1434 H. dan.16 Maret 2013  M.  Jam -20 - 05  s/d  20—30  wib
Malam Minggu  Keterangan :  Watèe teubaca di radio leubèh panyang lom dari naskah
 ___________________________________________________________________________________